bouw-en-installatie-hub 16 augustus 2023

‘Volkshuisvesting moet topprioriteit volgend kabinet zijn’

Aedes heeft alle politieke partijen een position paper aangeboden met 10 voorstellen om uit de impasses op de woningmarkt te komen. Ook een volgend kabinet moet zich volgens de brancheorganisatie van woningcorporaties blijven inzetten voor betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Met het vorige kabinet zijn daar al afspraken over gemaakt. “Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering”.

“Nederland kampt met een wooncrisis, stelt Aedes. “Iedereen in een passende, goede en betaalbare woning laten wonen lukt niet meer. De consequenties voor diegene die hier mee te maken heeft én voor de Nederlandse samenleving zijn groot. Onze gezondheid, productiviteit, onderlinge solidariteit staan onder druk. Woningcorporaties ervaren de gevolgen in de wijk als een van de eersten. Een goede, betaalbare woning in een prettige wijk vormt de basis in ieders leven.”

Een van de voorstellen bepleit dat de nieuwe minister van Volkshuisvesting de regie moet pakken, met een “visie op ruimtelijke ordening en concrete acties”. Zo zal de nieuwe bewindspersoon namens het kabinet onder meer nieuwbouwplannen moeten ondersteunen om de nieuwbouw op gang te houden. “In iedere gemeente en ieder nieuwbouwproject moet minimaal 30 procent van de woningen een sociale huurwoning zijn.” De regels voor corporaties voor middenhuurwoningen moeten soepeler worden, eist Aedes.

Urgentie

De brancheorganisatie ziet dat de opgaven op de woningmarkt zich opstapelen. Zo loopt de bouw van nieuwe woningen vast, terwijl er sprake is van een woningtekort. “De urgentie is groot”, stelt Aedes, dat op lokaal en regionaal niveau al afspraken heeft gemaakt om tot oplossingen te komen. “Om op de juiste weg verder te gaan is een kabinet nodig dat koers houdt, doorpakt en regie neemt. Volkshuisvesting verdient een centrale plek in het regeerakkoord.”

Woningcorporaties zijn onder de huidige kabinetsplannen verantwoordelijk voor de bouw van 300.000 woningen tot 2030. In totaal moeten er tot die tijd 900.000 huizen bij komen, maar dat lijkt tot nu toe niet te lukken. In februari kwam het kabinet nog met een nieuw wetsvoorstel, dat ervoor moet zorgen dat dit doel wel gehaald wordt. Huizen moeten daarmee bovendien beter worden verdeeld over het land. Met dat wetsvoorstel wilde het kabinet meer grip krijgen op de woningbouw.

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant