bouw-en-installatie-hub 13 september 2023

Gratis cursus houtbouw door TU Delft en FSC

De inschrijving voor de gratis online cursus Sustainable Building with Timber op edX, het online educatieplatform dat in het leven is geroepen door Harvard en MIT, is gestart. Dankzij deze cursus kunnen alle belanghebbenden in de gebouwde omgeving – architecten, ontwikkelaars, ingenieurs, adviseurs en beleidsmakers, maar ook studenten -, kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om het enorme potentieel van houtbouw te benutten.

De cursus is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft (TU Delft) en FSC Nederland en de eerste editie, van deze zeven weken durende cursus, start op 18 oktober.

De cursus ‘Sustainable Building with Timber’ biedt een lesprogramma dat is ontworpen om deelnemers een holistisch begrip van duurzame houtbouw te geven. Deelnemers leren onder andere dat duurzaam bosbeheer een essentiële voorwaarde is voor het gebruik van hout in de bouw. Duurzaam bosbeheer stelt ons in staat om hout te gebruiken en tegelijkertijd bossen te behouden zonder de ecologische, sociale en economische functies ervan te schaden. Duurzaam geproduceerd hout draagt daarnaast bij aan koolstofopslag, zowel in bossen als in gebouwen.

Gezonde gebouwen

Hout is ook ideaal voor prefabricage, waardoor het grootste deel van de bouwarbeid in productiehallen plaatsvindt en het bouwproces zelf schoner, sneller en van hogere kwaliteit is, met minder overlast op de bouwplaats ook voor de omgeving. Dankzij circulaire bouwpraktijken kunnen houtconstructies op individueel gebouw- en regionaal niveau hergebruikt worden.  Dit zal, in vergelijking met traditionele constructies, resulteren in gezondere gebouwen die koolstof opslaan in plaats van uitstoten, terwijl de grondstof terug groeit in duurzaam beheerde bossen.

De manier waarop we onze gebouwen bouwen moet veranderen

Meer dan 35% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig uit de gebouwde omgeving, waarvan een derde specifiek gerelateerd is aan de productie van bouwmaterialen zoals beton, metaal en kunststoffen. Naast klimaatverandering zijn er nog andere uitdagingen waar de bouwsector mee te maken heeft, zoals grondstoffenschaarste, gezondheidskwesties  en de noodzaak om voldoende woningen te bouwen.

“De manier en de wijze van bouwen en materialiseren moet veranderen. Eén van de meest kansrijke oplossingen is bouwen met hout en andere biobased materialen uit duurzaam beheerde bronnen. Dankzij diverse ontwikkelingen in bouwmethoden en massief hout en/of samengestelde hout en biobased materiaal composieten is grootschalige toepassing van hout in de gebouwde omgeving mogelijk maken, zelfs voor hoogbouw. De hoogwaardige toepassingen met hout zullen een significante bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie naar een minder impactvolle bouw (industrie).” aldus Arjan van Timmeren, hoogleraar Environmental Technology & Design aan de TU Delft.

Home for the future

De cursus is ontwikkeld in het kader van het HOME for the future project. Dit ambitieuze project, geïnitieerd door FSC Nederland en FSC Denemarken, wil de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen dat wordt toegepast in sociale woningbouw vergroten. Het project omvat verschillende activiteiten: het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in de wetgeving, het vergroten van de kennis over bouwen met hout in de bouwsector en het produceren van levenscyclusanalyses (LCA’s) en productkaarten (EPD’s) die worden toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase. Verder worden er tools ontwikkeld om de kosten en klimaatvoordelen van bouwen met hout beter in kaart te brengen. HOME for the future is onderdeel van het EU LIFE programma.

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant