bouw-en-installatie-hub 2 februari 2024

Veel meer subsidies voor warmtepompen

Particulieren hebben het afgelopen jaar 440 miljoen euro aan subsidie ontvangen voor het implementeren van duurzame maatregelen, zo blijkt uit recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze forse stijging markeert een aanzienlijke toename ten opzichte van het bedrag van 251 miljoen euro dat in 2022 werd toegekend.

De sterk gestegen energieprijzen in 2022 hebben de initiële toename van de vraag naar speciale energieregelingen ingeluid, een trend die zich het afgelopen jaar heeft voortgezet. Subsidieaanvragen voor duurzame maatregelen, waaronder warmtepompen, zonneboilers en diverse isolatiemaatregelen, zijn aanzienlijk toegenomen. Warmtepompen ontvingen het grootste deel van de subsidie, gevolgd door isolatiemaatregelen zoals glasisolatie en dakisolatie. Zonneboilers kregen ook een aanzienlijk deel, met ongeveer 10 miljoen euro aan subsidie.

Jaarlijks stelt de Rijksoverheid vast welke duurzame maatregelen in aanmerking komen voor subsidie en hoeveel financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Voor de installatie van zonnepanelen geldt bijvoorbeeld een btw-vrijstelling, zonder directe rijkssubsidie. Desondanks blijkt de aanleg van zonnepanelen vaak al rendabel voor particulieren. In 2021 is de regeling aangepast en uitgebreid, wat heeft geleid tot een toename van subsidies voor warmtepompen en isolatie.

40 miljoen meer

Voor 2024 is er opnieuw extra subsidie beschikbaar in de vorm van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE), waarvan de pot is verhoogd naar 600 miljoen euro, 40 miljoen meer dan het voorgaande jaar. Een deel van deze financiële middelen is gereserveerd voor subsidies aan ondernemers, die in 2023 al voor 69 miljoen euro aan subsidie hebben aangevraagd, voornamelijk voor warmtepompinstallaties.

Vanaf 2024 zullen huiseigenaren alleen nog subsidie ontvangen voor warmtepompen met energielabel A++ of hoger. Voor degenen met energielabel A+++ is er zelfs extra subsidie beschikbaar. De subsidie voor zonneboilers wordt daarentegen verminderd.

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant