bouw-en-installatie-hub 30 augustus 2023

Regeldruk blijft pijnpunt voor bouw- en installatiebedrijven

Bouwend Nederland heeft samen met zeven andere brancheorganisaties gereageerd op het recent verschenen voortgangsrapport over regeldruk van het ministerie van Economische Zaken. Het is duidelijk dat de hoeveelheid regeldruk toeneemt en dat er concrete en stevige maatregelen nodig zijn om deze te verminderen. Opvallend is dat ondernemers bij een derde van de regels moeite ervaren bij de naleving ervan. Ze zijn ook steeds vaker genoodzaakt om externe partijen in te schakelen om aan de regelgeving te kunnen voldoen.

Bouwend Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, InRetail, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke Metaalunie en ANKO (Algemene Nederlandse Kappers Organisatie) vinden het onacceptabel dat de groeiende regeldruk leidt tot verdere kostenstijgingen voor hen.

Er komen alleen maar regels bij, ook vanuit Brussel, maar er gaat zelden iets af, zo betogen de brancheorganisaties. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk maakte in mei bekend dat de regeldrukkosten alleen al in 2022 met ruim €400 miljoen zijn gestegen, terwijl er nog geen €12 miljoen is afgegaan. Onder het vorige kabinet (Rutte III) ging het in totaal om een toename van tenminste €5 miljard (zie ook de regeldrukmonitor)

Meer ruimte

“Met alle transities die gaande zijn en de investeringen die dat vraagt, hebben ondernemers lucht nodig. Verminderen van de regeldruk, onder andere door meer uitzonderingen voor het mkb en het schrappen van onwerkbare regels, is een van de makkelijkste en goedkoopste dingen die een nieuw kabinet kan doen om hen wat meer ruimte te geven”, stellen de ondernemersorganisaties. “Zelfs de Europese Commissie heeft inmiddels een one in, one out beleid en een harde reductiedoelstelling om 25% van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is zelfs méér nodig.”

Complexiteit

Positief is dat de huidige regeldrukaanpak van het ministerie van EZK al veel steviger is dan onder de twee vorige kabinetten. Veelbelovend is de MKB Indicatorbedrijven aanpak, waarbij niet alleen de regeldruk bij bedrijven in zes specifieke sectoren is gemeten, maar ook de werkbaarheid van die regels. Uit die aanpak blijkt onder meer dat ondernemers voor tweederde van de verplichtingen extern advies moeten inhuren omdat ze zo complex zijn. Bij vijftien tot twintig procent is externe inhuur zelfs wettelijk verplicht. “Daar zijn hoge kosten mee gemoeid en ook daar moet het mes in”, vinden de ondernemersorganisaties. “Verlaag de regeldrukkosten veroorzaakt door externe adviseurs, die bovendien vaak heel verschillende tarieven voor dezelfde diensten rekenen.”

Meer uitzonderingen, minder papieren tijgers

Hoe kleiner het bedrijf, des te hoger de regeldruk. De regeldrukmetingen bij indicatorbedrijven tonen dit keihard aan. Daarom moet – net als in Brussel – veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving, aldus de ondernemersorgansaties. “Dat is een effectief instrument om regeldruk te verlagen.” Daarnaast zou een volgend kabinet rigoureus het mes moeten zetten in nationale koppen op Europese regels en in de aanzwellende stroom rapportageverplichtingen.

Meeste verplichtingen werkgeverschap

Het MKB Indicatorprogramma uitgevoerd door SIRA, laat verder zien dat de regeldruk en de stapeling van verplichtingen het grootst zijn in het sociale domein, ten aanzien van werkgeverschap. Het gaat dan onder meer om de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte, de transitievergoeding en de vele arboregels, zoals de verplichting om al bij de eerste werknemer een preventiemedewerker aan te stellen. SIRA doet in de rapportage per ministerie tal van voorstellen om de regeldruk voor ondernemers terug te dringen. “Nu zijn de departementen dus aan zet.”

Last van verstikkende regels is nog steeds een van de vaakst gehoorde klachten van ondernemers. Hier ligt een grote uitdaging voor een volgend kabinet. “Een ommezwaai naar minder regeldruk en meer faciliterend beleid zou het ondernemersklimaat in Nederland enorm vooruit helpen.”

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant