bouw-en-installatie-hub 8 juni 2023

‘Stop met subsidie voor isolatie met met gespoten PUR-schuim’

Het Meldpunt PURslachtoffers vraagt de Tweede Kamer vandaag om verscherpt toezicht op gespoten PUR-verwerkende bedrijven, erkenning van de honderden slachtoffers van het giftige isolatiemateriaal en het stopzetten van de subsidie op isolatie met gespoten PUR-schuim. ‘Waarom subsidieert de overheid een isolatievorm die zo gevaarlijk is en aantoonbaar slecht voor het milieu?’, vraagt Mirsada Palalic van het Meldpunt zich af.

Sinds het verschijnen van het rapport ‘Evaluatie werkpraktijk gespoten PUR-isolatie’ en de Kamerbrief van minister De Jonge waarin hij aankondigt strengere regelgeving in het Bouwbesluit op te willen nemen (in december 2022), zijn er bij het Meldpunt PURslachtoffers bijna honderd nieuwe klachten over woningisolatie met gespoten PUR-schuim binnengekomen.

Uit veel van die klachten blijkt dat isolatiebedrijven zich maar weinig aantrekken van geldende richtlijnen en werkvoorschriften. Ze informeren bewoners nog steeds slecht of onvolledig en lappen verwerkingsvoorschriften van gespoten PUR-schuim aan hun laars. Het Meldpunt constateert bijvoorbeeld dat gespoten PUR-schuim regelmatig veel te dik wordt aangebracht, waardoor verhitting en ongewenste gasvorming kunnen optreden. Ook zijn bewoners nog regelmatig in huis tijdens de werkzaamheden, terwijl dit uitdrukkelijk verboden is. Dit leidt in veel gevallen tot ernstige gezondheidsklachten bij zowel bewoners als verwerkers. 

Bovendien schort het nog steeds aan een goede klachtenregeling. Een groot aantal slachtoffers ervaart al jaren gezondheids- en financiële problemen als gevolg van de isolatie. 

Mede verantwoordelijk

Het Meldpunt is van mening dat de overheid mede verantwoordelijk is voor het feit dat zoveel mensen ziek geworden zijn nadat hun huis met gespoten PUR-schuim is geïsoleerd. Het is immers diezelfde overheid die burgers oproept hun huizen te isoleren. En het is ook de overheid die isolatie met gespoten PUR-schuim ruimhartig subsidieert. ‘Dan is het niet vreemd dat mensen ervan uitgaan dat deze vorm van isolatie veilig is en goed voor het milieu’, zegt Mirsada Palalic, voorzitter van het Meldpunt PURslachtoffers. ‘Terwijl het omgekeerde het geval is: gespoten PUR-schuim leidt aantoonbaar tot irritatie van ogen en luchtwegen en is allerminst een circulair isolatiemateriaal.’ 

Het Meldpunt vraagt Tweede Kamerleden – die op 8 juni over het onderwerp vergaderen – om minister De Jonge op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en aan te dringen op een uniforme erkennings- en schadeafhandelingsregeling. Daarnaast dringt het Meldpunt aan op een schadevergoeding voor slachtoffers die al jarenlang niet meer in hun huis kunnen wonen en met hoge medische kosten zitten. ‘Omdat de isolatiebedrijven weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen, zou het de overheid sieren deze mensen alvast een voorschot uit te betalen’, zegt Palalic. 

‘Subsidie is onbegrijpelijk’

Het Meldpunt PURslachtoffers roept Kamerleden op om per direct te stoppen met het verlenen van subsidie voor isolatie met gespoten PUR-schuim. ‘PUR-isolatiebedrijven gebruiken de subsidie namelijk als argument om de risico’s van gespoten PUR-isolatie te bagatelliseren’, zegt Palalic. ‘Terwijl er geen enkele reden is om deze isolatievorm aan te moedigen. Het is namelijk totaal niet toekomst- of klimaatbestendig.’

Palalic doelt op het feit dat productie en gebruik van gespoten PUR-schuim drie keer zoveel CO2 wordt uitgestoten dan bij isolatie met steen- of glaswol en wel 38 keer zoveel als bij isolatie met bijvoorbeeld biobased materialen. 

Daarbij kunnen met gespoten PUR-schuim maar moeilijk de vereiste isolatiewaarden worden gehaald, past het gebruik van de chemische stof niet in het streven naar circulair bouwen en wordt gespoten PUR-schuim in de de milieuclassificatie vloerisolatiematerialen van NIBE ‘een onaanvaardbare keuze’ genoemd. 

Voor het Meldpunt staat onomstotelijk vast, dat er vergaande maatregelen en een sterk verbeterd toezicht nodig zijn. Palalic: ‘Maatregelen die zowel werknemers van de isolatiebedrijven als bewoners beschermen. De huidige maatregelen schieten ernstig tekort.’ 

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant