bouw-en-installatie-hub 27 juli 2023

Duurzaamheid heeft gevolgen voor de manier waarop je bouwt

‘Er is commitment nodig, een plan, actie!’, zegt Nilgün Kinsiz, de kersverse duurzaamheidsmanager van Dura Vermeer Bouw Hengelo. Het bouwbedrijf wil een van de voorlopers zijn in duurzaamheid en formuleerde daarom onlangs een visie op duurzaamheid en vertaalde die in een strategie. Kinsiz is daar trots op: ‘We gaan naar 0% CO2-uitstoot in 2050!’

‘Het plan is ambitieus, maar we hebben geen keuze’, stelt Kinsiz. ‘Onze – en dat bedoel ik in de breedste zin van het woord – opgave is om de CO2-uitstoot radicaal terug te dringen. Totdat we in 2050 (of mogelijk eerder) op 0 zitten. Daar is moed voor nodig, visie, investeren, samenwerken en actie. Er is lang genoeg gepraat en vergaderd, het is tijd om te gaan doen. En wij bij Dura Vermeer zijn begonnen.’

Veranderingen

Dura Vermeer is een van de grootste ontwikkelende bouwbedrijven in Nederland. Het bedrijf werd in 1855 opgericht en is daardoor ook een van de oudste bouwbedrijven van ons land. ‘Kun je nagaan welke veranderingen we al hebben meegemaakt’, zegt Kinsiz, ‘de industrialisatie, geopolitieke onrust, crises, digitalisering, talloze technische en technologische ontwikkelingen. De weg naar 0 % CO2-uitstoot om onherstelbare klimaatverandering te voorkomen is een flinke uitdaging, maar eentje die we met vertrouwen aangaan.’

Verantwoordelijkheid

‘De eerste stip op de horizon is 2030’, gaat ze verder. ‘Dan willen we onze uitstoot al gehalveerd hebben ten opzichte van ons referentiejaar 2022. Dat is over zeven jaar en als je weet dat zeven jaar ook de gemiddelde doorlooptijd van een gebiedsontwikkeling is, is dat behoorlijk snel. De wet- en regelgeving, de klimaatdoelstellingen, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we sterk voelen, bepalen onze koers. Iedereen heeft recht op een goede, gezonde en schone leefomgeving en daar werken we naartoe. Het kan niet allemaal tegelijk, maar veel kleine stappen maken samen één grote.’

Concrete maatregelen

De bouwsector heeft een enorme CO2-footprint, ongeveer 40% van het totaal van de CO2-uitstoot van Nederland komt op het conto van de bouw. ‘Gelukkig zijn er heel veel manieren om die uitstoot te verminderen’, aldus Kinsiz. ‘Een van de dingen die wij als bedrijf doen is ons richten op houtbouw. Minder beton en minder staal, circulaire maar ook secundaire en biobased grondstoffen, energieneutraal bouwen, emissievrije bouwplaatsen; dat zijn allemaal concrete maatregelen die we grotendeels al hebben ingevoerd.’

Noodzaak omzetten in kansen

Het bedrijf richt zich daarbij op drie scopes. Kinsiz licht toe: ‘Scope 1 is energieverbruik uit bronnen van ons bezit, zoals kantoren, wagenpark etcetera. Scope 2 is de elektra die we inkopen om onze gebouwen en ons materieel van stroom te voorzien.’ 

Scope 3 gaat over de hele levensduur van gebouwen die Dura Vermeer realiseert voor klanten. ‘Daar horen de materialen bij, maar ook de bouw, de gebruiksfasen en aan het einde de sloop- en verwerking. In scope 3 zit de meeste uitstoot en daar is dus de grootste winst te behalen. De uitdaging is om de noodzaak van het verminderen van CO2 om te zetten in kansen. Energieneutraal bouwen is zo’n kans. Wij zeggen: niet BENG, maar ENG, echt energieneutraal dus. Daar is ook de installatiebranche hard voor nodig. Zonnepanelen zijn goed om groene stroom op te wekken, maar bij de productie daarvan komt ook veel CO2 vrij. Dus ook daar moet aan gewerkt worden.’ 

Biobased bouwen is nu nog iets duurder dan traditioneel, maar daar zit volgens Kinsiz een kantelpunt aan te komen. ‘Als er meer vraag komt, zal het goedkoper worden, en dat zal de vraag nog meer stimuleren. Die beweging is in gang gezet. Een CO2-heffing kan daar wellicht bij gaan helpen.’

Gedragsverandering

De uitdaging is ook om iedereen mee te krijgen, vindt Kinsiz. ‘Er zijn al veel bedrijven die zich inspannen en hun best doen om de uitstoot te reduceren. En ook de eindgebruiker, de consument / opdrachtgever moet mee. Toen we met het sloop/nieuwbouwproduct Blokje Om begonnen, zo’n zes jaar geleden, hebben we heel bewust een modelwoning gemaakt zodat mensen de woning en het binnenklimaat konden ervaren. Draaiende wasmachines op de begane grond en de eerste verdieping toonden aan dat het niet gehorig was. Zo help je toekomstige bewoners de drempel over.’

De gedragsverandering vindt Kinszis het lastigst aan de hele transitie die nodig is. ‘We zien dat bij ketenpartners, maar ook wij als organisatie moesten anders gaan denken. Zo’n overstap vraagt om bewust stappen nemen, om vooruit te kijken, maar ook om af en toe stil te staan: zitten we nog wel op de goede weg? Wat kan er beter, anders?’ 

Commitment, plan, actie!

Kinsiz: ‘Het is voor bouwbedrijven belangrijk om een duidelijke strategie uit te zetten. Dat kan beter; er wordt nog te vaak gedacht dat 2050 heel ver weg is. Maar het is nodig om NU stappen te zetten. Er is commitment nodig, een plan, actie! En ja, dat heeft gevolgen voor je bedrijfsvoering en voor de manier waarop je bouwt.

Ons concept Blokje Om is een mooi voorbeeld van een geslaagde toekomstbestendige innovatie. Het is eigenlijk een combinatie van een product en een dienst waarbij we sterk verouderde rijwoningen slopen en op de fundering een nieuwe houtbouwwoning plaatsen. Dat doen we op basis van prefabricatie en ook dat vermindert de uitstoot van CO2. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (nu demissionair) bezocht in mei het Blokje Om project in Nijmegen en was onder de indruk. En hij is niet de enige. Het is mooi om te zien dat er zoveel interesse is in ons houtbouwproduct!’

Schouders eronder

De urgentie van de CO2-uitstoot is wel duidelijk, maar de vertaling naar een actieplan en  routekaarten is nodig om echt aan de slag te kunnen. ‘Deze grote verandering kost tijd en geld en inzet’, weet Nilgün Kinsiz. ‘De opwarming van de aarde is een realiteit die ons dwingt om het anders te doen. En alleen als we samen de schouders eronder zetten, dan krijgen we het voor elkaar. De bouw- en de installatiebranche hebben elkaar keihard nodig, maar ook allerlei andere disciplines zijn onmisbaar. Een onderdeel van onze Net Zero strategie is om onze  ketensamenwerking te versterken. We nodigen andere partijen dan ook uit om met mooie producten en diensten bij ons aan te kloppen. Het is voor iedereen nieuw, maar we kunnen van elkaar leren!’

Bouw & Installatie Hub

Dit is een artikel van Bouw & Installatie Hub. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws uit de bouw- en installatiesector? Neem dan een kijkje op de hub en meld je aan voor de online community.

Bouw & Installatie Hub

Alles over Bouw & Installatie

Ook interessant