20 December 2021

FAQ

Q&A verplaatsing GEVEL 2022

Wij kunnen ons voorstellen dat de keuze om GEVEL 2022 te verplaatsen voor iedereen nog vragen met zich brengt. Met deze Q&A willen wij zoveel mogelijk uw vragen beantwoorden.

Heeft u een andere vraag die niet in deze Q&A aan bod komt? Neem dan contact met ons op door een e-mail met uw vraag én telefoonnummer te sturen naar marisa.richter@jaarbeurs.nl. Wij komen dan zo spoedig mogelijk op uw vraag terug.

Met de kennis van nu is het niet duidelijk of de richtlijnen van de overheid ons de ruimte geven om een evenement te organiseren passend bij GEVEL. Omdat er momenteel nog veel onzekerheden zijn en wij exposanten niet in de situatie willen brengen om op korte termijn te verplaatsen, is na een zorgvuldige belangenafweging het besluit genomen om GEVEL 2022 te verplaatsen naar 31 mei tot en met 2 juni 2022.

 

Wij kunnen helaas geen garanties geven. Maar samen met de markt, brancheverenigingen en andere belangrijke spelers hebben we er vertrouwen in dat, met het opschuiven van enkele maanden, de situatie er aanzienlijk beter uit ziet en we een geweldige editie van GEVEL neer kunnen zetten.