Categories for bouw-en-installatie-hub

‘Steeds moeilijker om aan duurzaamheidsnormen te voldoen’

februari 28, 2024 10:20 am Published by

Voor installateurs wordt het steeds moeilijker om aan alle duurzaamheidsnormen te voldoen. Techniek Nederland heeft dat laten weten aan demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken, in antwoord op een internetconsultatie over het voorstel voor uitbreiding van de Milieuprestatieberekening gebouwen (MPG). Laurens de Vrijer (Hoofd Werkgever- en Ondernemerschap bij Techniek Nederland): “De duurzaamheidsnormen werken niet… Bekijk Artikel

Quick Carbon indicator helpt nieuwbouw sturen op CO2-uitstoot

februari 28, 2024 9:20 am Published by

De bouwsector staat onder druk. Er is een behoefte aan versnelling van de woningbouw en tegelijkertijd een noodzaak om snel minder CO₂-uit te stoten. Ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers willen graag een bijdrage leveren om te bouwen met een minimale uitstoot, maar hebben als sector behoefte aan eenduidige sturing. Daarom hebben NEPROM en Dutch Green Building… Bekijk Artikel

‘Aantonen wat je hebt gedaan wordt steeds belangrijker’

februari 26, 2024 8:20 am Published by

De kwaliteitsvoorwaarden voor installatiewerk zijn expliciet gemaakt en er bestaat nu veel consensus en acceptatie over kwaliteitseisen waaraan een installateur moet voldoen. Dat is de grootste stap vooruit die Wil van Ophem in zijn jaren als directeur van kwaliteitsborgingsorganisaties voor installateurs heeft gezien. In 2012 begon hij als directeur Technische Zaken bij Stichting KBI, en volgende maand stopt hij als directeur van InstallQ. ‘De laatste tijd is er mede onder druk van regelgeving een extra drive naar aantoonbare kwaliteit.’

EIB: ‘extra huizen voor ouderen niet nodig’

februari 15, 2024 2:20 pm Published by

Het kabinet heeft plannen om de komende jaren honderdduizenden woningen voor ouderen te laten bouwen. Echter, veel van deze extra huisvesting, zoals bijvoorbeeld gelijkvloerse woningen, is helemaal niet noodzakelijk. Dit is vastgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). “Er is niet alleen jaarlijks veel vraag naar woningen voor ouderen, maar er komen ook… Bekijk Artikel

‘Aanpak netcongestie urgenter dan ooit’

februari 13, 2024 3:20 pm Published by

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnestroom af te bouwen, verworpen. De salderingsregeling wordt dus in ieder geval niet vanaf 2025 afgebouwd. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: ‘Een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling was wat ons betreft logischer geweest. Maar consumenten en installateurs zijn vooral gebaat bij duidelijkheid. Die is… Bekijk Artikel

5 prefab mogelijkheden voor warmtepompen

februari 6, 2024 8:20 am Published by

De voordelen die voor prefab in het algemeen gelden, gaan ook op bij het installeren van een warmtepomp. Denk aan kortere doorlooptijden, minder kans op montagefouten, lagere faalkosten, minder vervoersbewegingen, werken onder geconditioneerde omstandigheden in de eigen werkplaats en eenvoudiger seriematig installeren. Hoe kun jij in minder tijd meer warmtepompen installeren?

Veel meer subsidies voor warmtepompen

februari 2, 2024 12:20 pm Published by

Particulieren hebben het afgelopen jaar 440 miljoen euro aan subsidie ontvangen voor het implementeren van duurzame maatregelen, zo blijkt uit recente cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze forse stijging markeert een aanzienlijke toename ten opzichte van het bedrag van 251 miljoen euro dat in 2022 werd toegekend.

Thermografie: vijf toepassingen in de bouw

januari 18, 2024 8:20 am Published by

Met thermografie, het maken van warmtebeelden door een infraroodcamera, is het mogelijk om contactloos constructiefouten te lokaliseren en zo de kwaliteit van een gebouw op een hoger plan te krijgen. De beelden van een warmtebeeldcamera moeten wel met kennis van zaken geanalyseerd worden. Gebeurt dat, dan zijn warmteverliezen, lekkages (zowel vocht als lucht) en andere afwijkingen heel nauwkeurig vast te stellen.

Wet kwaliteitsborging (WKB) nu echt in werking

januari 10, 2024 8:20 am Published by

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook gefaseerd de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingevoerd.Doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Tot 1 januari 2024 toetste de gemeente vooraf of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Vanaf… Bekijk Artikel

Meer geld voor energiezuinige investeringen van bedrijven in 2024

januari 8, 2024 11:20 am Published by

Ondernemers hebben in het nieuwe jaar meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het aantal aanvragen voor deze Energie-investeringsaftrek (EIA) nam de laatste jaren fors toe. Dit jaar is opnieuw € 10 miljoen meer beschikbaar.   De overheid ondersteunt energiezuinige investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de regeling EIA. Zo geeft… Bekijk Artikel