Thema
Voor de editie 2020 van het vakevenement GEVEL is gekozen voor het overkoepelende thema Modern Utopia. De wereld van de architectuur en het bouwen maakt zich op voor een nieuwe golf met (technologische) vernieuwing, maatschappelijke betrokkenheid en toekomstgerichte plannen.

Anno 2020 zijn er - net als ten tijde van het verschijnen van het boek van H.G. Wells ('A Modern Utopia', 1905) - ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de plannen voor de bebouwde omgeving:

  • Een veranderende maatschappij, met bewegingen die zich steeds meer richten op het behoud van onze planeet;
  • Nieuwe technologie en tegenwoordig ook data en communicatievormen die ontwerp- en bouwprocessen ingrijpend beïnvloeden;
  • Disruptieve economische modellen en strategieën, die voortkomen uit een (persoonlijke of bedrijfsmatige) ambitie om koersverandering tot stand te brengen.
Aan drie architectenbureaus is gevraagd om vanuit hun dagelijkse praktijk invulling te geven aan het hoofdthema. De volgende actuele ontwikkelingen komen daarbij zeker aan bod: circulair ontwerpen en bouwen, prefabricage en robotisering, biodiversiteit, biobased bouwen, gebruik van daglicht en zonne-energie, integrale processen en BIM, gebruik van nieuwe technologie en data bij het ontwerp, bouwen en onderhoud van gevels en daken.
Mediapartners