Thema

Ruim een eeuw nadat H.G. Wells zijn boek A Modern Utopia in 1905 publiceerde maakt de wereldbeschaving wederom grote veranderingen door. Gevel 2020 draait om de stad van de toekomst en de vraag welke rol de gebouwschil hierin gaat spelen, zowel in esthetisch als technologisch opzicht. Zowel de invloed van de veranderende maatschappij, als technische vooruitgang bepalen hoe de gebouwschil er in de toekomst uit ziet en aan welke functies deze voldoet. Stel hieronder op basis van deze ontwikkelingen je persoonlijke seminar programma samen. 


1. Invloed van de veranderende maatschappij en milieu.

  • Productinnovatie op het gebied van circulair inzetbare gebouwen / materialen
  • Bezit vs. gebruik (verantwoordelijkheid / juridische omgeving / onderhoud van gebouwen)
  • Duurzaam / biologisch afbreekbare (sustainable) materialen
  • Ander type gebouwen, meer inspelend op behoeften van eindgebruiker


2. De invloed van de technologie

  • Veranderende manier en rolverdeling in de manier waarop projecten worden geconcipieerd en georganiseerd
  • Gebruik van data bij totstandkoming en prestatiemonitoring van gebouwen
  • Ontwerpen met technieken als VR, AR, 4d printing, BIM en parametrisch ontwerpen
  • Hoe draagt de gebouwschil bij aan de energie uitdaging? (voor zowel nieuwbouw als renovatie)
Aan drie architectenbureaus is gevraagd om vanuit hun dagelijkse praktijk invulling te geven aan het hoofdthema: MVRDV, Heren5 en Cepezed. De volgende actuele ontwikkelingen komen daarbij zeker aan bod: circulair ontwerpen en bouwen, prefabricage en robotisering, biodiversiteit, biobased bouwen, gebruik van daglicht en zonne-energie, integrale processen en BIM, gebruik van nieuwe technologie en data bij het ontwerp, bouwen en onderhoud van gevels en daken.
Mediapartners