Seminar
do 25 januari | 14:00 - 15:00
Arena

Circulair ontwerpen en het vakmanschap in de bouw

De opgave om circulair te bouwen heeft zijn directe implicaties voor het ontwerpproces en de wijze van samenwerking in het bouwteam. Aan de hand van twee recente, circulaire projecten vertellen Hans Hammink (de Architekten Cie., paviljoen Circl) en Charlotte Ernst (stedenbouwkundige en ontwikkelaar, Hof van Cartesius) hoe de houding van de opdrachtgever, architect en de andere leden van het bouwteam verandert om tot een hoogwaardig circulair gebouw te komen.

Renovatieconcepten
Circulaire gevels & daken
Spreker
Charlotte Ernst en Hans Hammink
Hans Hammink en Charlotte Ernst, de Architekten Cie. en Hof van Cartesius

Hans Hammink is werkzaam bij de Cie. sinds 2004. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Tijdens zijn studie won hij een prijsvraag en bouwde hij zijn eigen houten huis in Almere. Na zijn afstuderen heeft hij enkele jaren in Londen gewerkt, en was hij een van de oprichters van het Amsterdamse architectenbureau M3H.
Ook is hij een van de bedenkers van het Gebouwenpaspoort: een digitale tweeling van een gebouw, een 3D-model gekoppeld aan circulaire data.


Charlotte Ernst is architect / stedenbouwkundig ontwerper. Zij is het creatieve brein en ontwerper achter de circulaire proeftuin het Hof van Cartesius en actief in de transformatie van Werkspoorkwartier - Utrecht naar circulair maakgebied.
In dit circulaire bouwproject is haar rol veranderd in het hele bouwtraject, waarbij zij naast ontwerper de rol van opdrachtgever, ontwikkelaar, bouwdirectie en eindgebruiker vervulde.

Hoofdmediapartnershib-jblogo.png
Mediapartners