Seminar
28 januari | 15:30 - 16:15
Theater 03 - Projectentheater

Bouwfysische risico’s bij verduurzaming van de gevel

Verduurzaming van bestaand vastgoed is aan de orde van de dag. Gebouweigenaren worden meer dan ooit gestimuleerd om isolerende ingrepen uit te voeren. Nebest ervaart vanuit diverse onderzoeken dat bij verduurzaming van bestaand vastgoed vooral wordt uitgegaan van het effect op de energieprestatie. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid worden beschouwd. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige effecten (condensatie, schimmelvorming of comfort klachten) te verwachten? In deze kennissessie geven we inzicht in technische en bouwfysische aspecten om verduurzaming voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker te laten slagen.
Bezit vs Gebruik gevels en gebouwen
De gebouwschil en de energie uitdaging
Veranderde behoefte eindgebruiker
Spreker
Patrick van de Ven
Patrick van de Ven
De veelzijdigheid en afwisseling van de discipline beheer en onderhoud zijn voor mij de aantrekkingskracht van dit werkveld.
Als bouwkundig specialist heb ik binnen een grote variëteit aan projecten ruime ervaring opgedaan in onderzoek en advies bij degradaties van materialen, bouwschades en bouwfysische vraagstukken. Daarnaast behoren aspecten als: verduurzamen, brandveiligheid en constructieve veiligheid tot mijn vakgebied.
Exposant
Nebest B.V.
Mediapartners