Nieuws
24 januari 2020

Expo Utopia op GEVEL 2020

Ze zijn niet gebouwd, wel heel ambitieus en circulair en geven een blik op de toekomst: de ontwerpen die de basis vormen voor maquettes die te zien zijn op Expo Utopia tijdens GEVEL. De maquettes geven ook een kijkje in de keuken van de architecten die ze hebben ontworpen: hun ambities, kennis en ervaring zijn goed afleesbaar.
Woontoren 360 degrees
De circulaire woontoren 360 degrees van Kraaijvanger is het resultaat van een onderzoek dat het bureau op eigen initiatief deed naar de mogelijkheden van transformatie en stedelijke inbreiding in hartje Rotterdam. Het resultaat is een fictieve - luxe - woontoren waaraan ook Royal Haskoning DHV en de Brink Groep hebben meegewerkt. Het ambitieuze, energieneutrale plan debuteerde een aantal jaren geleden 'en de tijd heeft het plan op details inmiddels ingehaald‘, vertelt David Hess van Kraaijvanger. Zo zijn de gevels van de hoge toren - en die van de maquette die op Expo Utopia is te zien - donker gekleurd: ‘Dat zijn zonnecellen. Inmiddels zijn die ook te verkrijgen in veel lichtere kleuren. Dat zullen we bij de toren zeker toelichten: dat met het bouwen van de maquette het nadenken over dit concept niet is gestopt.’

Green Living City
Green Living City is een multidisciplinaire studie naar de circulaire en duurzame stad waarin biodiversiteit een grote rol speelt. BroekBakema laat de maquette van Green Living City zien op Expo Utopia. Het bureau onderzocht in een team met specialisten de mogelijkheden om binnen een bestaand stedelijk weefsel hoogbouw te realiseren. Het concept bestaat uit “super floors” met openbaar groen en flexibele bebouwing in de vorm van “pockets” met uitwisselbare functies.

Sloterdijk en Groenmarkt
Twee plannen van Paul de Ruiter Architects laten plannen in Amsterdam zien, die niet gekozen voor uitvoering maar waarbij wel al veel onderzoek is gepleegd. Het plan voor Kavel N Sloterdijk gaat uit van twee torens, waarbij goed is gekeken naar de menselijke schaal, een grote diversiteit in woningen en interactie tussen de verschillende onderdelen van het plan. Het plan heeft overal groen, op het maaiveld, aan de gevel en “in de lucht”. Ook is veel nagedacht over de energie-, materiaal- en waterkringlopen en zijn de gebouwen in plan autarkisch: ze voorzien in meer dan de benodigde energie voor de bewoners.
Het compacte plan voor de Groenmarkt is het resultaat van een studie die Paul de Ruiter Architects deed voor de gemeente Amsterdam. Gelegen in het hart van Amsterdam geeft de Groenmarkt een idee voor plannen in de historische binnenstad, waar architectuur mensen en functies kan verbinden. Jong en oud leven naast elkaar in hetzelfde bouwblok, waar wonen wordt gecombineerd met werken. Veel aandacht is gegeven aan de inpassing van een energieneutraal bouwblok in de bestaande stad - in de Jordaan - met een knipoog naar de geschiedenis van de plek, ooit havengebied.

Science fiction?
Wat de getoonde maquettes en plannen van Expo Utopia ook laten zien is dat multidisciplinaire denkkracht nodig is om die ambitieuze toekomst ook werkelijk te realiseren. De architecten zien zichzelf als de spin in het web van dergelijke ontwerpteams. En het mooie is, dat deze maquettes slechts een momentopname zijn. Fiction in 2020, science for tomorrow.GEVEL 2020 bezoeken? 
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners