Nieuws
19 oktober 2019

MVRDV

MVRDV is een Nederlands architectenbureau, opgericht in 1991 en gevestigd in Rotterdam. Het bureau is bekend om zijn experimentele architectuur en bijdrage aan de vernieuwing van architectuur in Nederland.
Elke dag heeft een ander architectenbureau de regie over het programma, dat als overkoepelend thema Modern Utopia heeft gekregen. Zo bepaalt een belangrijke bezoekersdoelgroep van GEVEL de onderwerpen die in de verschillende theaters zullen worden besproken. De praktijk én de toekomstvisie op gevelbouw zijn op deze wijze in één programma gegoten.

Werken aan de toekomst van de toekomst

Het Modern Utopia van MVRDV


De Materials Group van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV is ambassadeur voor GEVEL op de eerste dag van het evenement, op dinsdag 28 januari 2020. Het internationale team dat binnen het bureau het materiaalonderzoek initieert en uitvoert, wordt geleid door Gijs Rikken, architect en Associate Design Director bij MVRDV. Voor GEVEL heeft de Materials Group verschillende onderzoeksrichtingen aangegeven: in lezingen en met paviljoens  tonen de architecten hun ideeën voor de gevel van de toekomst van de toekomst. ‘We verzamelen de ideeën en de dromen van vandaag en vertalen die naar concepten’, vertelt Gijs. ‘En daaruit ontstaan ongetwijfeld weer nieuwe toekomstvisies. En ook daarvan willen we de maakbaarheid onderzoeken, samen met partners uit de bouwindustrie.’

Research is een wezenlijk onderdeel van vrijwel alle projecten bij MVRDV. Denken over de toekomst, is dat ook. Een aantal jaren geleden werd binnen MVRDV een aantal onderzoeksgroepen in het leven geroepen, die elk een thema adopteerden. Denk aan thema's als stedelijke toekomstscenario's, digitalisering (scripting, VR, AI) en materiaalonderzoek. Deze teams bestaan uit specialisten: architecten die op een bepaald thema niet alleen het onderzoek documenteren, maar ook verder brengen en concepten ontwikkelen. ‘Op basis van gesprekken met elkaar en met de oprichters van ons bureau - Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries - verzamelen we de dromen die binnen het bureau leven’, vertelt Gijs Rikken, die de Material Group vormde. ‘We laten deze gedachten over de toekomst niet meer rondzingen binnen het bureau, maar vangen ze, maken een inventarisatie en proberen ze concreet te maken.’

Minstens tien utopia's

Om deze dromen concreet te kunnen maken, heeft de Materials Group input en kennis nodig vanuit de bouwindustrie. Dat was een belangrijke reden om in te gaan op de uitnodiging om ambassadeur te worden van GEVEL 2020. Het overkoepelende thema van de beurs - Modern Utopia - sprak meteen aan. Gijs: ‘Het is leuk om te praten over Modern Utopia en te dromen over toekomstscenario's, maar wij denken vooral aan het maken ervan. Voor ons is de grootste droom dat we onze ideeën kunnen realiseren, kunnen bouwen. Daar hebben we de industrie - de exposanten van GEVEL - heel hard bij nodig.’

Al bij de eerste bijeenkomst over de programmering van ‘hun’ dag in Ahoy Rotterdam, kwam er een lijst met meer dan tien Utopia’s: toekomstscenario's die gelinkt kunnen worden aan maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken in de architectuur. Om er een paar te noemen: een transparant utopia, een levend groen utopia, een muisstil utopia, een adaptief of flexibel utopia. Tamelijk abstracte thema's, die direct kunnen worden vertaald naar de hedendaagse architectuurpraktijk. Gijs vertelt: ‘Als we het hebben over transparantie, dan gaat het over doorzicht, lichtinval, privacy of juist connectie. Met meer glas, opent de stad zich meer en wordt het wonen in hoge dichtheid minder claustrofobisch. Alleen al het onderwerp transparantie brengt ontzettend veel aspecten met zich mee, afgezien van bouwfysische of bouwtechnische randvoorwaarden voor toepassing.’

Innoveren, prototyping, conceptdenken

Een aantal van deze toekomstdromen is al onderwerp van onderzoek bij MVRDV en The Why Factory, de onderzoeksstoel van Winy Maas aan de TU Delft. ‘Veel van onze onderzoeken hebben utopische beginselen’, vertelt Gijs. ‘En je moet ergens beginnen met je onderzoek - een stip op de horizon zetten. Je kunt innoveren door producten uit de catalogi van producten een draai te geven, door iets aan te passen voor een bepaald project. De volgende stap is prototyping: samen een nieuw systeem of toepassing bedenken. Maar nog interessanter is om samen na te denken over de toekomst van de gevel - welke capaciteiten moet een gevel hebben voor een bepaalde plek en een bepaald gebruik? Vanuit die ambitie samen concepten en oplossingen ontwikkelen, dat willen we graag doen met de industrie - om te beginnen de bouwindustrie, die we ontmoeten op GEVEL.’

Een vol programma, in de Arena en op de vloer

De Materials Group bedacht een gevarieerd programma voor het theater, waarin onderzoek naar toekomstscenario's centraal staat. ‘We zullen in de openingslezing op dinsdag 28 januari onze dromen presenteren en daarbij een oproep doen aan de aanwezigen - bezoekers en exposanten - om met ons mee te denken over de realisatie ervan’, vertelt Gijs. Ook is er aandacht voor het onderzoeksprogramma The Green Dip, dat de mogelijkheden voor vergroening van stad, gebouw en interieur in kaart brengt. The Why Factory zal de nieuwe stappen in het onderzoek naar de adaptieve stad presenteren (beter bekend als ‘Barba’, naar het boek waarin het eerste deel van het onderzoek werd beschreven). Maar het denken en dromen over de toekomst gaat verder: wat als we gaan pionieren op een andere planeet?

Op de vloer kunnen de bezoekers van GEVEL verschillende utopia's meebeleven. Gijs en zijn collega's stelden voor om van een aantal thema's een paviljoen te maken, om de bezoekers van de beurs mee te nemen in de verschillende gedachten over Modern Utopia. De andere ambassadeurs - cepezed en Heren 5 - sloten zich daarbij aan: ook vanuit hun ideeën over de toekomst van de gevelbouw komen paviljoens op de beursvloer in Ahoy. Zien, horen (of juist niet), voelen en beleven - en samen de ideeën verder brengen. Tijdens GEVEL blijft het niet bij dromen.

MVRDV werkt internationaal aan een gevarieerd oeuvre van binnenstedelijke projecten. Het architectenbureau heeft ruim driehonderd medewerkers, in kantoren in Rotterdam, Parijs en Shanghai.Van het huidige portfolio bevindt ongeveer veertig procent van de projecten zich in Nederland, met projecten als het Depot Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Valley in Amsterdam en Grotius Torens in Den Haag. De Materials Group bestaat uit Gijs Rikken, Herman Gaarman, Jose Ignacio Velasco Martin, Daniel Diez, Bob de Rijk en Christine Sohar. Zie ook de website mvrdv.nl
FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners