Nieuws
19 december 2017

Heren 5 is ambassadeur van GEVEL 2020!

Heren 5 is opgericht in de overtuiging dat het ontwerpen van leefomgevingen een proces is dat een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid meebrengt.

Elke dag heeft een ander architectenbureau de regie over het programma, dat als overkoepelend thema Modern Utopia heeft gekregen. Zo bepaalt een belangrijke bezoekersdoelgroep van GEVEL de onderwerpen die in de verschillende theaters zullen worden besproken. De praktijk én de toekomstvisie op gevelbouw zijn op deze wijze in één programma gegoten.

Wij gingen in gesprek met Jan Klomp van Heren 5. Lees hieronder het interview met deze architect.

Ons Utopia: traditionele waarden en nieuwe technieken
Het Amsterdamse architectenbureau Heren 5 is ambassadeur voor GEVEL op donderdag 30 januari 2020. De vier partners van het bureau zijn aanwezig die dag om de diversiteit aan onderzoeken binnen Heren 5 te laten zien in de GEVEL Arena, het Innovatietheater en op de vloer. ‘Binnen ons bureau - maar ook in breder verband - doen we onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en bijvoorbeeld klimaatadaptatie’, vertelt Jan Klomp. ‘Op GEVEL kunnen we dat onderzoek laten zien, maar ook aanvullen met informatie van de bezoekers en exposanten. We komen niet alleen informatie brengen, maar halen ook graag nieuwe data op!’

Het woord ‘data’ valt regelmatig in het gesprek met de partners binnen het architectenbureau: Jan Klomp, Merijn de Jong en Jeroen Atteveld vormen de directie van Heren 5. En per 1 januari komt  Sjuul Cluitmans daarbij. Voor GEVEL zet het viermanschap uit Amsterdam op 30 januari 2020 in Ahoy een interessant programma neer, waarbij alle partners een eigen inbreng zullen hebben. ‘We hebben een compact bureau, dus iedereen is betrokken bij de projecten’, vertelt Jan. ‘Maar als het gaat om onderzoek, dan heeft elke partner een eigen interessegebied. Zo is Jeroen de architect van Het Funda Huis, een ontwerp voor een rijtjeshuis op basis van data. Sjuul verdiept zich in maatschappelijke en klimatologisch ontwikkelingen zoals de studie met doelgroep Stadsveteranen en onderzoek naar leefomgevingen en klimaatadaptatie, zoals Bannehoven in Ridderkerk. Merijn en ik zitten graag met onze handen in de klei, wij zijn van de technische ontwikkelingen op het gebied van bouwproducten en -systemen.’ In de visie van het bureau staan drie woorden centraal: mens, verhaal en morgen. ‘Tijdens GEVEL willen we dan ook Ons Utopia laten zien. Onze droom voor de toekomst, vertaald naar daden.’


Naar de wensen van gebruikers en bewoners
Voor Heren 5 is het belangrijk dat het bureau een bijdrage levert aan leefomgevingen waarin bewoners en gebruikers zich prettig voelen en waarbij duurzaamheid en levensduur de uitgangspunten zijn voor het ontwerp. ‘Als mensen houden van hun omgeving, dan wordt die plek ook gekoesterd, wordt er voor gezorgd. Dat is een belangrijk aspect van duurzaamheid. Daarom willen wij graag weten waar die bewoner of gebruiker van droomt, wat drijfveren en ambities zijn. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.’ Een heel directe vertaling van de wensen van bewoners naar een ontwerp is Het Funda Huis, dat Heren 5 met Dingeman Deijs Architects en makelaarssite Funda in 2017 presenteerde. ‘We zijn nu heel dicht bij realisatie’, vertelt Jeroen. ‘Er is een bouwer, we hebben een aantal gemeenten kunnen aanhaken. Tijdens GEVEL gaan we daar zeker meer over vertellen.’ Met een enorme woonruimte, beknopte slaapkamers en sanitair én torenkamer is Het Funda Huis een kasteel in de vorm van een rijtjeshuis. Met een bijzondere gevel, van metselwerk. Ook daar is een boeiend verhaal over te vertellen!


Traditionele materialen, nieuwe technieken
Woningbouw heeft een groot aandeel in de projecten van Heren 5. Niet verwonderlijk dus, dat het bureau graag inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten over het inrichten van de stad. Voor het onderzoek Adaptief Amsterdam verdiepte Jeroen zich in de vele aspecten van klimaatadaptatie. ‘Natuurlijk heeft de klimaatverandering invloed op hoe je de stad inricht en gebouwen ontwerpt’, zo stelt hij. Een aspect als wateroverlast door hevige regenval en het voorzien in waterberging of waterbuffering heeft directe implicaties voor de inrichting van het maaiveld, het ontwerp van het dak en de regenwaterafvoer. Het verandert het aanzicht van de stad en gebouwen. ‘Met architectuur kan je dergelijke complexe vraagstukken oplossen. In dat speelveld van opgaven, eisen en wensen voelen wij ons als een vis in het water.’ En met deze woordspeling komt tegelijkertijd de humor en nuchterheid van het bureau naar boven. Jan stelt: ‘Wij houden heel erg van traditionele waarden, maar ze moeten vernieuwing niet in de weg staan. En ons inziens hoeft dat ook niet.’


Niet metselen, maar stapelen
Een voorbeeld waarbij de traditie wordt gecombineerd met innovatie, is een nieuwe verwerkingsmethode voor baksteen waarmee een recent ontworpen gebouw van Heren 5 wordt gerealiseerd. Merijn: ‘Voor het woningbouwproject in Hoorn is een gevel ontworpen die wordt gerealiseerd met Drystack, een droogstapelsysteem voor baksteen. Daarbij zijn geen metselaars meer nodig: vrijwel iedereen kan volgens tekening daarmee een bakstenen gevel stapelen. Vervolgens komt er een ploeg om te voegen. Het resultaat ziet er hetzelfde uit als traditioneel metselwerk.’ Voor de architecten is hierbij de opgave geweest om nieuwe detaillering en vormentaal te ontwikkelen, zodat de gevel dezelfde architectonische kwaliteit heeft als een traditionele metselwerk gevel. ‘Daarin zit voor ons ook wel de ambitie én het plezier’, vertelt Jan. Tijdens GEVEL komt er zeker een plek waar het systeem wordt gedemonstreerd. ‘We laten graag onze collega's en bouwpartners zien welke mogelijkheden er zijn met nieuwe technieken. En we gaan graag het gesprek aan over andere ontwikkelingen, die ons te wachten staan. Voor ons is GEVEL niet alleen een platform om te tonen, maar ook om informatie op te halen. Nieuwe data, waarmee de hele bouwkolom én de gebruikers van onze gebouwen hun voordeel mee kunnen doen!’


Heren 5 is gevestigd in Amsterdam en werkt aan woningbouw- en publieke opgaven in heel Nederland. Daarbij participeert het bureau in landelijke en regionale onderzoeken op het gebied van klimaatadaptatie, maatschappelijke ontwikkelingen, doelgroepen van de toekomst en technologische vernieuwing. De directie bestaat per 1 januari 2020 uit Jan Klomp, Merijn de Jong, Jeroen Atteveld en Sjuul Cluitmans. Zie ook de website heren5.eu

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners