AB-FAB
Stand: 01.E080
Onbeantwoorde vragen, extreme toepassingen en schijnbaar onmogelijke ideeën vormen de basis van EXPERIMENTEEL BETON. Het verkennen van de maakbaarheid van de steeds verder reikende fascinaties en ambities van ontwerpers en vormgevers is uitgangspunt van dit initiatief. Het komt voort uit het streven naar een meer intensieve, uitdagende en vruchtbare samenwerking tussen producenten van prefab beton en ontwerpers. EXPERIMENTEEL BETON is zo opgebouwd dat deze beoogde communicatie gericht is op de ontwikkeling van concepten en producten - in prefab beton. Een innovatieve benadering van ontwerp, toepassing en productie staat centraal. 

Beton wordt dikwijls gezien als een economische optie, waarbij een esthetisch minder spannend uiterlijk op de koop toe wordt genomen. Ondanks het groeiend aantal zeer uitgesproken en aansprekende voorbeelden, waarin beton juist wordt ingezet voor de esthetische kwaliteiten, komen de meeste ontwerpers in hun praktijk niet in aanraking met deze ‘Zwitserse’ en ‘Japanse’ kunsten. Beton blijft in de ervaring van veel ontwerpers en opdrachtgevers toch vaak grijs, saai en zwaar. En lijkt vooral beperkt in de mogelijkheden het materiaal naar de hand van de ontwerper te zetten.

EXPERIMENTEEL BETON wordt ingezet om een brede groep ontwerpers, zowel van bekende bureaus met grote orderportefeuilles als van beginnende en kleine praktijken, in dialoog te brengen met de industrie. Een dialoog die niet bestaat uit louter informatie over bestaande mogelijkheden en kennismaking met de laatste toepassingen, maar één waarin aan de ontwerpers wordt gevraagd wat zij willen maken. Ongeacht de voorkennis van de ontwerpers met betrekking tot de technische mogelijkheden worden hun ambities in discussie gebracht. De industrie zelf wordt hierbij ook gevraagd om bestaande en schijnbaar impliciete beperkingen qua productie en fi nanciën in eerste instantie buiten beschouwing te laten. 

Elke vraag is mogelijk binnen EXPERIMENTEEL BETON. Of het nu gaat om het reproduceren van een bestaand en exotisch voorbeeld, een volledig nieuwe toepassing, een probleem dat in de praktijk van een ontwerper naar voren is gekomen of een ware uitdaging aan de industrie om iets met beton te doen dat volledig lijkt in te druisen tegen de ‘natuurlijke’ hoedanigheid van het materiaal, elk voorstel wordt serieus en professioneel benaderd. De ideeën worden in twee brainstorm sessies toegelicht, ontwikkeld en uiteindelijk verwerkt tot een werkomschrijving voor het produceren van een prototype.

Contact

Zaagmolenlaan 20
3447 GS
Woerden Nederland
+31 348 484484

Links

Mediapartners