Artikel, Nieuws 12 april 2022

De week van GEVEL ambassadeur Toko Fuze

Toko Fuze

Op woensdag 1 juni is het podium van de GEVEL Arena voor architectenbureau Toko Fuze en hun gasten.

Pieter Sprangers, Tom Bokkers en Guus Blom hebben het centrale thema INCEPTION vertaald naar ‘Inception Interaction’: de gevel als intermediair, als startpunt van de dialoog tussen ontwerpers, bewoners en de gebruikers van de stad. De architecten van Toko Fuze zien architectuur als een instrument om plaatsen te creëren waar mensen hun eigen plek kunnen vinden en hun identiteit kunnen uitdragen. De sessies in de GEVEL Arena gaan op 1 juni over samenwerking en ontmoeting, omlijst met veel muziek!

INCEPTION INTERACTION

Luisteren naar alle betrokkenen en met architectuur een weg vinden om alle belangen met elkaar te kunnen verstrengelen: dat is de ambitie van Toko Fuze. In de sessies in de GEVEL Arena op woensdag 1 juni vertaalt dat zich naar gesprekken over plaatsmaken in de stad (in de straat, aan de gevel, op het dak) en worden projecten getoond waarin de samenwerking letterlijk van de gevel is af te lezen. Met onderwerpen als circulariteit, intensief ruimtegebruik en integratie van functies staat het programma midden in de actualiteit. De architecten van Toko Fuze vertellen, maar stellen ook kritische vragen: het gaat immers om de interactie. Daarmee komen ideeën tot leven.

 

ZO KAN HET OOK

Toko Fuze heeft het ambassadeurschap van GEVEL aangegrepen om mensen uit te nodigen wiens werk ze bewonderen. Peter Fattinger heeft die uitnodiging aangegrepen: deze architect en hoogleraar in aan de Technische Universiteit van Wenen heeft met zijn werk laten zien hoe met eenvoudige middelen interactie tot stand kan komen met de stad, met de stadsbewoners en met de bewoners van gebouwen. Met installaties of vernuftige gevelrenovaties krijgen gebouwen – en daarmee plekken – een nieuwe betekenis. Peter Fattinger spreekt in de GEVEL Arena op woensdag 1 juni om 15:30 uur.

Maak kennis met Toko Fuze

Meer info of gratis registreren?