Thema

CREATE - RENOVATE - TRANSFORM

Nederland bouwt, renoveert en transformeert. Wat de opgave ook is: het vernuft zit in de gebouwschil. Het valt of staat met een goed ontwerp, zorgvuldige detaillering, weloverwogen materiaalkeuze en een vakkundige uitvoering.
De uitdaging is drieledig: opwaarderen van de bestaande woningen en gebouwen, verruimen van het aanbod en het toepassen van de principes van circulair en energieneutraal bouwen.
Tegen deze achtergrond gaat GEVEL 2018 in op de volgende onderwerpen:

 

CREATE

 

geld-verdienen.jpgGELD VERDIENEN MET DE GEBOUWSCHIL – integratie van klimaattechniek, energiewinning, kinetische & adaptieve systemen

vernuft.jpgONZICHTBAAR VERNUFT – luchtdicht bouwen, slimme isolatieconcepten, gewapend metselwerk, nieuwe techniek in traditionele gevels

materiaal-innovatie.jpgMATERIAALINNOVATIE VOOR GEVELS EN DAKEN – textiele gevels, phase changing materials & aerogel, smart glazing, adaptieve gevels, 3D printen

 

RENOVATE

 

renovatie.jpgRENOVATIECONCEPTEN – woningbouw: grootschaliger oplossingen door standaardisatie, geïntegreerde systemen, prefabricage, bewonersgericht renoveren

gevels-daken-labels.jpgGEVELS, DAKEN & LABELS – utiliteitsbouw: slim en kostenefficiënt naar energielabel C, duurzame detaillering en brandveiligheid

Oonderhoud.jpgNDERHOUD VAN DE GEBOUWSCHIL – schoon, mooi en heel. Onderhoudscontracten en -systemen, advies en best practices


TRANSFORM

 

circulaire.jpgCIRCULAIRE GEVELS & DAKEN – nieuwe materiaalstromen, aanbod gedreven ontwerp, droge detaillering, bio-based, materialenpaspoort

monumentale.jpgMONUMENTALE INGREPEN AAN DE GEBOUWSCHIL – erfgoed & energienormen, nieuw leven voor monumentale gevels, subtiele isolatieproducten, financiële instrumenten

inside-out.jpgINSIDE OUT, OUTSIDE IN – bestaande gebouwschil, nieuwe functie: oplossingen voor klimaatbeheersing en isolatie, veiligheidsvoorzieningen, balkons en buitenruimte

Hoofdmediapartnershib-jblogo.png
Mediapartners