Seminar
29 januari | 12:15 - 13:00
Theater 02 - Het innovatietheater

Tektoniek: innovatieve ontwikkelingen in architectonisch beton

Architectonisch beton kan vele vormen, kleuren en eigenschappen bevatten. In deze Tektoniek sessie de innovatieve ontwikkeling en eigenschappen van hoog-isolerend warmbeton en ongecensureerde ervaringen en inzichten van het maken van blijvend zwart beton.
Warmbeton stelt de ontwerper in staat om de dragende en isolerende functie in één materiaal vorm te geven. Het glas kan kozijnloos in de wand gezet worden. Een eerste pilotproject is in uitvoering.
Mooi zwart (kleur) beton maken is zowel voor de “dry-cast industry” als de “wet-cast-industry” de grootst mogelijke uitdaging. Veel gevraagd door architecten en vaak onderwerp van discussie.
De gebouwschil en de energie uitdaging
Inbedden technologie in ontwerpproces
Veranderde behoefte eindgebruiker
Spreker
Eduard Böhtlingk - Böhtlingk Architectuur & Jan de Koning - De Jong Beton
Eduard Böhtlingk - Böhtlingk Architectuur & Jan de Koning - De Jong Beton
Eduard Böhtlingk benadert zijn werk als een uitvinder. Als een vormgever van ideeën, toegesneden op de functie, uitgewerkt tot in het kleinste detail. Maakt zowel vaste als mobiele werken. Soms vallen die in één opdracht samen. Het vaste werk is zeer divers. Van drukkerij en rioolwaterzuivering tot woonhuis en bankgebouw.

------------------------------

Jan de Koning is een ondernemer in de betonindustrie. Zijn bedrijf maakt architectonisch beton voornamelijk voor de appartementenbouw. In kleur, gestraald of gepolijst. Er wordt topkwaliteit geleverd. Hij kent zowel de “dry-cast industry” als de “wet-cast-industry” als geen ander.
Exposant
Betonhuis Constructief Prefab
Mediapartners