Seminar
30 januari | 15:15 - 16:00
Theater 02 - Het innovatietheater

Second life, new skins: Nieuwe gevels voor kantoren uit 1965-1990

Hoe kan een aanpak worden gemaakt om RVB-gebouwen geschikt te maken voor 2050?
Het rijksgebouw staat voor een grote vernieuwingsopgave.
De transitie van dergelijke werkgebouwen uit de jaren 1965-1995 vraagt om geïntegreerde, energie producerende, aanpasbare, architectonisch hoogwaardige voorbeelden.
Aan de hand van een vijftal representatieve casestudies wordt door studenten van de TU Delft een verkennend onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke, huidige en toekomstige betekenis en mogelijkheden voor herontwikkeling. Het project  start met ontwerpend onderzoek met als doel inzicht te verkrijgen in technische vernieuwing in relatie tot culturele en toekomstige gebruikswaarde. Ten behoeve van de levenscyclus wordt een ‘set of rules’ gemaakt die dient voor toekomstige ontwikkeling en bijdraagt aan goede architectuur.
Bezit vs Gebruik gevels en gebouwen
De gebouwschil en de energie uitdaging
Innovatie circulair inzetbare gebouwen
Spreker
 Thijs Asselbergs
Thijs Asselbergs
Architect Thijs Asselbergs is onderzoeker, verbinder en strateeg. Synergie is voor hem de drijvende kracht in de architectuur, door
alle schalen en disciplines heen. Als hoogleraar Architectural Engineering aan de TU Delft weet hij een groeiende groep studenten en
docenten aan zich te binden met zijn fascinatie voor de innovatieve kracht van technologie in de architectuur. Thijs Asselbergs gelooft
in synergie als drijvende kracht tussen de deeldisciplines van bouwfysica, constructie en design, maar ook tussen de onderzoeker, de
ontwerper, de uitvoerders en de gebruikers. In dit voortdurend veranderende landschap verandert ook de rol van de architect.
Exposant
Technische Universiteit Delft
Mediapartners