Seminar
30 januari | 11:15 - 12:00
Theater 02 - Het innovatietheater

Cirlinq, objectief inzicht in al je producten en diensten

Cirlinq is een platform dat informatie direct koppelt aan fysieke objecten zoals gebouwen, producten en materialen. Het platform zorgt ervoor dat deze informatie gedurende de hele levenscyclus snel en eenvoudig beschikbaar blijft. Daarnaast wordt met behulp van drones, sensoren, beeldherkenning en machine learning gewerkt aan objectief inzicht in de prestaties van producten.
Bezit vs Gebruik gevels en gebouwen
Datagebruik prestatiemonitoring gebouw
Innovatie circulair inzetbare gebouwen
Spreker
Stingo Huurdeman
Stingo Huurdeman
Stingo Huurdeman is projectleider innovatie, technologie en ontwikkeling bij de VMRG, de brancheorganisatie voor de gevelsector. Vanuit die rol heeft hij samen met vele marktpartijen het Cirlinq platform ontwikkeld
Exposant
VMRG
Mediapartners