Nieuws
19 december 2017

Nieuws: Woensdag = Rotterdamdag

Rotterdam, stad van moderne architectuur. Maar ook een voorloper als het gaat om resilience, transformatie, energietransitie en groene daken. Op woensdag 24 januari staat GEVEL in het teken van deze onderwerpen.

Rotterdam Resilient City

Hoe maken we de stad weerbaar en veerkrachtig? Wat zijn de gevolgen voor de gebouwde omgeving? Arnoud Molenaar, Chief Resilience Officer van de Gemeente Rotterdam, trapt af met deze vragen. Als lid van het wereldwijde 100 Resilient Cities netwerk spant Rotterdam zich in voor een duurzame, veilige, saamhorige en gezonde toekomst. Klimaatbestendigheid en een duurzame energievoorziening zijn daarin belangrijke onderdelen. De koploperpositie van de stad wordt internationaal opgemerkt als het gaat om inventief dijkbeheer, watermanagement, regenopvang en bodem- en drinkwatergebruik. Denk aan waterpleinen en ondergrondse parkeergarages met regenopvangbekkens. Of multifunctionele dijken, experimenten met drijvend bouwen, een internetsysteem om in de hele stad het grondwater te monitoren… Arnoud Molenaar reist de wereld rond om de Rotterdamse kennis te delen met andere steden. Op 24 januari om 12 uur is hij te beluisteren in de GEVEL Arena! https://www.gevel-online.nl/seminar/K202

dakakker.jpg

 Foto: Marieke Odekerken

 

De Rotterdamse Transformatieloodsen

Wat doen we met leegstaande kantoren en winkels? De Maasstad maakt er werk van. Een nieuw leven voor leegstaand en incourant vastgoed draagt bij aan een betere stad. Gemeentelijke transformatieloodsen begeleiden ondernemende ontwikkelaars bij het nemen van de barrières. Ze koppelen marktpartijen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen. Ze verbinden initiatieven en ideeën over panden die niet direct zelf door de markt worden opgepakt. En ze begeleiden op het gebied van regels, procedures en vergunningen. Een praktisch verhaal voor architecten, bouwers en andere ondernemers die kansen willen pakken in leegstaand vastgoed! Om 13 uur in de Arena. https://www.gevel-online.nl/seminar/K203

 

9789462084186---cover.jpg

 

Multifunctionele daken

Rotterdam kent een enorm oppervlak aan platte daken, die zich uitstekend lenen voor meervoudig gebruik. Bijvoorbeeld om energie op te wekken, extra (groene) leefruimte te scheppen en water te bergen. Esther Wienese, auteur van het onlangs verschenen Rotterdamse Dakenboek, en Paul van Roosmalen, projectmanager multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam, staan stil bij het Rotterdamse initiatief om in korte tijd één vierkante kilometer dak in de binnenstad aan te pakken. Wanneer daken onderling verbonden kunnen worden, of ontsluiting mogelijk is via de straat, ontstaat er zelfs een tweede niveau in de stad; een nieuwe stadslaag voor Rotterdam. Om 14 uur in de Arena. https://www.gevel-online.nl/seminar/K205

FacebookTwitterLinkedinMailPrint

Lees ook

Mediapartners